•  Ankara Eğitim Kültür ve Sanat Dergisi: Her Çocuğa Okul Öncesi Eğitim… Hemen Şimdi!, Ocak 2012.
 • 4. Uluslararası Eğitim, Araştırma, Yenilikçilik Kongresi (ICERI), Çocukların Hayran Olduğu Çizgi Film: Callliou,  Madrid, Kasım 2011.
 • 6. Dünya Oyuncak ve Farklı Öğrenme Kültürleri Kongresi: Oyuncak Fabrikası İşçileri, Bursa,  Ağustos 2011.
 • 3. Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu: 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara İçme Profili, Ankara, Nisan 2011.

Bildiri Tam Metni , Bildiri Sunusu

 • 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi : Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği, İstanbul, Şubat 2011.

Okuloncesi Egitimde Firsat Esitligi_Bildiri Tam Metni , Okuloncesi Egitimde Firsat Esitligi_Bildiri Sunumu

 • “Standartlar Ekonomik ve Teknik” Dergisi : Eğitimde Kalite: Öğretmenim Anaokulu Örneği, Ekim 2011.

Egitimde Kalite_Ogretmenim Anaokulu Ornegi

 • 54. Avrupa Kalite  Kongresi: Eğitimde Kalite, İzmir, Ekim 2010.

54_Avrupa_Kalite_Kongresi_Egitimde_Kalite_Dilek Sahillioglu

 • 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismar Belirtilerine İlişkin Farkındalıkları, Ankara, Mayıs 2008.

Bildiri Özeti, Bildiri Sunumu

 • VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Eskişehir İli Uygulaması, Ankara, Ekim 2008.

Bildiri Özeti , Bildiri Sunusu

 • Önce Kalite Dergisi: Mükemmellik Aşamaları,  Nisan 2007.

Önce Kalite Dergisi Röportajı

 • Çoluk Çocuk Dergisi: Katılım Günü Hareketi, Mayıs, 2006.

Çoluk Çocuk Dergisi Katılım Günü Hareketi

 • Çoluk Çocuk Dergisi: Okulöncesi Eğitimde Kalite Teknikleri, Nisan 2006.

Çoluk Çocuk Dergisi_Kalite Teknikleri

 • Radikal Gazetesi İki Adlı Eki: Karnemizi İsteriz, Haziran 2004.

Gazete Linki :  http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=3546

Radikal Gazetesi Karnemizi Isteriz

 • Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinde Mart 2004’te editörlüğünü yaptığım Çocuk Hakları ve Eğitimi kitapçığı incelemek için lütfen tıklayınız;

Çocuk Hakları ve Eğitimi Kitapçığı

 • Çocuk Forumu Dergisi:   Anne ve Babalar Tarafından Çocuklara Uygulanan Fiziksel İstismarın İncelenmesi, Mart 2004

Anne-babalar Tarafından Çocuklara Uygulanan Fiziksel İstismarın Araştırması